همراهان عزیز

با توجه به استقبال شما از پلتفرم ورزشی وی‌وی، در راستای ارتقاء و بهینه‌سازی نسخه جدید، از روز ۲۵ مهر ۱۴۰۰، با نسـخه قـوی‌تر و ارتقـاء داده شـده در کنار شما عزیزان خواهیم بود.

Due to your kind interest in VV, we intend to upgrade and improve our platform by 17th October. We are looking forward to your kind support.

00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه